pemsylvania:

proton, neutron, electron and crouton 

piensameobscuro:

"fade into you

strange you never knew.

fade into you

I think it’s strange you never knew.”